LEUVEN MINDGATE

Ondernemerscafé: gastbedrijf K.U.Leuven Research & Development


Gastspreker Martin Hinoul, Kabinetschef Vlaamse Minister Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting.

K.U.Leuven Research & Development, opgericht in 1972, heeft als taak kennis- en technologieoverdracht tussen de universiteit en de bedrijfswereld te bevorderen en te ondersteunen. Dit gebeurt vooral door het verlenen van juridisch, technisch en bedrijfseconomisch advies. Verder wordt coördinerende ondersteuning geboden, onder andere op het gebied van innovatie-advies, technologiebemiddeling, octrooi-en licentiebeleid, de exploitatie van de Wetenschapsparken en het oprichten van spin-offs, m.a.w. nieuwe, onderzoeksgerichte en innovatieve bedrijven die universitaire technologieën of kennis valoriseren.
Ook is K.U.Leuven LRD partner van het Gemma Frisius Fonds. Dit fonds verstrekt risicokapitaal aan ondernemende onderzoekers die universitaire kennis marktrijp maken via de oprichting van een bedrijf.

Wilt u ook kennis maken met deze boeiende en innovatieve organisatie binnen de K.U.Leuven, aarzel dan niet en kom naar het Ondernemerscafé op woensdag 29 mei a.s. Doordat dit Ondernemerscafé aansluit op de Jaarvergadering van K.U.Leuven
R & D, zal u de gelegenheid worden aangeboden om kennis te maken met vertegenwoordigers van de R & D Divisies en Projecten van de K.U.Leuven.

Neem even de tijd in acht, het café met de toespraak van Martin start iets vroeger dan andere Ondernemerscafé's
(ontvangst vanaf 17u) en bij mooi weer zal het hapje/tapje buiten plaats vinden.

Agenda: woensdag 29 mei 2002

Plaats : Faculty Club, zaal Lemaire, Groot Begijnhof Leuven (parking is mogelijk aan de Faculty Club)

Programma : Ondernemerscafé
* 16u45 - 17u30 : Jaarvergadering (enkel voor de R & D Divisies en Projecten K.U.Leuven)

* vanaf 17u00 : onthaal Leuven.Inc leden
* 17u45 - 18u30 : Martin Hinoul, Kabinetschef van de Vlaamse Minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting.

Thema : Innovatie- en ondernemerschapsbeleid.

* 18u30 - 18u45 : vraag en antwoord sessie
* 18u45 - 21u00 : hapje/tapje

Hoe kan u als lid deelnemen?
Zoals steeds hanteren wij het 'first subscribe, first serve' principe. Het Ondernemerscafé richt zich alleen naar de leden van Leuven.Inc. Een 50-tal leden kunnen aan dit Ondernemerscafé deelnemen.
U kan per email aanmelden naar Nicole De Smyter en u kan inschrijven tot vrijdag 24 mei.
Teneinde ook iedereen de gelegenheid te geven deel te nemen, wordt het aantal deelnemende personen van eenzelfde bedrijf gelimiteerd.
Ben u na aanmelding verhinderd, dan horen wij dit graag (u kan bellen of mailen) zodat wij een ander lid vooralsnog kunnen toelaten.

Wenst u meer inlichtingen, aarzel niet en stuur een mailtje naar Leuven.Inc

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us