LEUVEN MINDGATE

De menselijke factor in kennisintensieve organisaties - module IV: 15 oktober


MODULE IV : COMPETENTIES
Dinsdag 15 oktober 2002, 13u30-18u30

Programma

•Wat betekent een competentiebenadering voor de uitbouw van de organisatie en de vormgeving van een aangepast personeelsbeleid?
•Welke uitgangspunten en principes zijn relevant?
•Hoe competenties expliciteren en zichtbaar maken?
•Hoe de aandacht voor competenties met andere aspecten van personeelsbeleid (beoordeling, opleiding, remuneratie) integreren?
•Hoe omgaan met competentie 'gaps'? Welke rol kan coaching hierbinnen spelen?
•De rol en relevantie van e-learning

Begeleiders/Docenten

Walter Stevens, The Competence Network
Walter Stevens behaalde een diploma Sociale Wetenschappen aan de K.U.Leuven.
Hij heeft ervaring binnen sales, meer bepaald in een B-to-B omgeving.
Daarnaast heeft hij meer dan 12 jaar ervaring in consultancy (DIP Consulting Group, Quintessence, Arch International) met een sterke focus op mens en organisatie: 'Management Development', 'Competentence Management', 'Organisational Development' en 'HR policy settings'.

Bert Vangrinderbeek, ICOS Vision Systems
Bert Van Grinderbeek volgde naast een opleiding aan de Sociale Hogeschool (richting HR) ook een programma HRM aan de Business School UAMS. Hij begon zijn carrière als personeelsadviseur bij DVV Verzekeringen. Nadien werd hij HR Manager bij Eriks.
Vandaag is hij werkzaam als Human Resources Manager bij ICOS Vision Systems, een spin-off van de K.U.Leuven, waar hij verantwoordelijk is voor de implementatie van de HR strategie, Selectie & Aanwerving, de HR planning.

Bart Van Looy, INCENTIM, K.U.Leuven
Bart Van Looy studeerde bedrijfspsychologie en toegepaste economie aan de K.U.Leuven. Hij was werkzaam als bedrijfsadviseur op het vlak van organisatie en personeelsbeleid (DIP Consulting Group). Vervolgens was hij verantwoordelijk voor de activiteiten van het Service Management Center aan de Vlerick School (Universiteit Gent). Hij voltooide een doctoraat o.l.v. Prof. K. Debackere en Prof.R.Bouwen m.b.t. samenwerking en projectorganisatie van R&D teams. Momenteel is hij werkzaam bij INCENTIM, een onderzoeksdivisie van de K.U.Leuven die zich specialiseert in innovatiemanagement, kennisintensief ondernemerschap en wetenschaps-en technologiebeleid.

Structuur

Welkom deelnemers vanaf 13u30.Start van iedere module om 14u. Het einde is voorzien omstreeks 18u30.

Plaats

Innovatie- en Incubatiecentrum,Kapeldreef 60, B-3001 Leuven
Vergaderzaal 1° verdieping

Leiding en coördinatie

De cyclus 'De menselijke factor' wordt gecoördineerd door INCENTIM (Bart Van Looy) en K.U.Leuven R & D in overleg met alle begeleiders en docenten. De logistieke en administratieve coördinatie wordt verzorgd door Leuven.Inc.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us