LEUVEN MINDGATE

Debatavond op 22 oktober: 'Relatie en samenwerking tussen het Vlaamse bedrijfsleven en de Vlaamse kennisinstellingen'. Leuven.Inc (Leuven Innovation Networking Circle) biedt u de mogelijkheid om aanwezig te zijn op een debatavond, met als thema 'Relatie


Leuven.Inc (Leuven Innovation Networking Circle) biedt u de mogelijkheid om aanwezig te zijn op een debatavond, met als thema 'Relatie en samenwerking tussen het Vlaamse bedrijfsleven en de Vlaamse kennisinstellingen'.

Dit debat, georganiseerd op dinsdag 22 oktober is een gemeenschappelijke organisatie van K.U.Leuven Research & Development en Leuven.Inc.en sluit aan bij de opleiding 'Initiatie tot Ondernemen', een interfacultair college, bestemd voor alle studenten uit de tweede cyclus, de voortgezette academische opleidingen en de doctoraatsopleidingen.

Prof. Koenraad Debackere (K.U.Leuven R&D) zal als moderator een korte introductie geven waarin de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen Vlaamse kennininstellingen en bedrijven kort wordt weergegeven. Hierbij valt vooral de stijgende professionalisering van het landschap op evenals de gestage toename qua activiteitenvolume dat onder die noemer kan worden gecatalogeerd. Verder wordt tijdens de introductie ook gewezen op het veranderend institutioneel kader in Vlaanderen voor dergelijke samenwerkingen: eigendomsrechten, participatie in spin-off bedrijven, billijke vergoedingen ... één voor één themata die de laatste jaren door decreten van de Vlaamse overheid werden geregeld (of waartoe op zijn minst aanzetten tot regelingen werden gegeven).

De deelnemers aan dit debat zijn:
- Rector André Oosterlinck (K.U.Leuven)
- Rector André De Leenheer (Universiteit Gent)
- de heer Guy Haemers (Executive Vice President Bekaert Group)
- Dr.Ludo Verhoeven (CEO & President Agfa-Gevaert Group)

De panelleden zullen op onder andere op de volgende richtvragen hun visie geven:
- Is het klimaat in Vlaanderen geschikt om dergelijke vormen van samenwerking te laten groeien en bloeien?
- Wat moeten universiteiten doen om als onderzoekspartner aantrekkelijk te zijn voor het bedrijfsleven?
- Hoe staat het bedrijfsleven ten opzichte van eigendomsrechtelijke aspecten van dergelijke samenwerkingen?

Praktische zaken

Datum : dinsdag 22 oktober
Plaats : auditorium Gaston Eyskens (VHI 00.10), Dekenstraat 2, 3000 Leuven
Programma:

18.45 : ontvangst externe deelnemers aan het debat
19.00 : start debat
20.45 : einde debatavond

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us