LEUVEN MINDGATE

Naar een marktgedreven strategie


Hoe positioneert een bedrijf zich op de markt? Management Consulting Leuven, een Leuvense spinoff, zal u op 21 maart een tipje van de sluier oplichten hoe zij zowel aan andere spinoffs, starters, KMO's, multinationals, lokale en supranationale overheden met succes actiegerichte adviezen (kunnen) verlenen. De door hen ontwikkelde methologie zal geïllustreerd worden door een case.
Practische aspecten: woensdag 21 maart * aanvang 18u00
* plaats: Faculty Club, zaal Heilige Geesttafel
Programma:
* 18u00: ontvangst met koffie en broodjes
* 18u30: ' Naar een marktgedreven strategie', de methodologische aanpak door Juul Ivens, General Manager, Management Consulting Leuven
* 19u15: ' Fabricom: Marktgedrevenheid in een multidivisionele organisatie', door Claude van Weyenbergh, Bestuurder Adjunct Dir.Generaal
* 19u45: vraag en antwoord
* 20u00: drink

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us