LEUVEN MINDGATE

Van een technologiefocus naar een marktgedreven bedrijf


Een gezamelijk initiatief van ViLv (Vereniging van Burgerlijke Ingenieurs van K.U.Leuven), de vakgroep Marketing & Strategie van Ekonomika Alumni en Leuven.Inc; tevens een Ster-avond van KVIV.

Sprekers:
- Toon De Proft, Marketing & Sales Manager ADP Vision
- Guy Haemers, Executive Vice-President Bekaert Corporate
- Koen Debackere, K.U.Leuven R&D, Voorzitter Gemma Frisius Fonds

Inhoud van het Forum:
Toon De Proft van ADP Vision heeft jarenlange ervaring in Marketing & Sales binnen bedrijven - eerst bij ICOS, de inmiddels al gevestigde spin-off en nu ook nog vanuit zijn ad-interim functie bij de jonge spin-off Synes. Lanceren van producten is de rode draad door die ervaring bij deze bedrijven. Een start-up vertrekt met een unieke technologie: iets wat zij alleen kunnen, of alleszins beter of anders kunnen dan al de anderen. Toch zitten potentiële klanten hierop niet te wachten. De grootste uitdaging van een start-up is dan ook het vertalen van hun technologie naar een toegevoegde waarde voor een klant. Dikwijls betekent dat op zoek gaan naar markten die nog niet bestaan, verkennen van onontgonnen terrein. En dit met het budget van een start-up. Het komt er dus op aan, te zien welke strategieën een start-up hiervoor kan ontwikkelen en welke organisatie hiervoor aangewezen is. Vragen die hierbij aan bod komen, zijn, in hoofdzaak, aan welk profiel een entrepreneur moet beantwoorden, waaraan een succesvolle start-up organisatie moet voldoen, hoe men het marketing budget het best laat renderen, welke prijsstrategie moet gevoerd worden, en waarin de nieuwe economie verschilt van wat men 'de oude economie' is gaan noemen.

Guy Haemers is Executive Vice-President bij Bekaert, en spreekt in een tweede luik over de ervaring van de succesvolle omslag van een divisie bij Bekaert. Deze case-story illustreert dat het onderwerp van de avond niet louter in de hoek van de nieuwe economie te vinden is. Dat we van de op technologie gefocuste ondernemingen naar marktgedreven bedrijven moeten gaan, geldt voor de hele economie.

Locatie:
College De Valk, Tiensestraat 41 te Leuven

Agenda:

Datum: dinsdag 20 november
Plaats: College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven (aanbevolen parking Ladeuze)
Aanvang:
* vanaf 19u: broodjes en koffie
* start seminarie om 19u30
* vanaf 21u30: receptie in de Jubileumzaal van de Universiteitshallen
Gezien de ruime opkomst die verwacht wordt, vragen wij hiermee rekening te houden zodat de timing kan aangehouden worden.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us