LEUVEN MINDGATE

Intellectueel eigendomsaspecten van software en databases


Dinsdag 25 januari 2011 (16u - 18u30)

Vierde sessie binnen de zesdelige cyclus 'Intellectueel Eigendom in de kijker', georganiseerd in samenwerking met het Innovatiecentrum Vlaams-Brabant

Deze sessie is goedgekeurd als vormingsactiviteit bij het 'Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten' (BIBF) en heeft als erkenningsnummer 23874.

Sprekers:
- Wim Van den Boeck, European Patent Attorney, en Michael Beck, Consulent intellectuele eigendom, Arnold & Siedsma
- Case Cast4All - Herwig Mannaert, mede-oprichter en voorzitter Raad van Bestuur

Software en databases zijn aparte gevallen in het intellectueel eigendomsrecht. Als algemene regel valt software in Europa onder auteursrecht, maar ingebed in zogenaamde 'computer implemented inventions' kan software dan toch weer geoctrooieerd worden. Databases kunnen onder het auteursrecht vallen, maar ook onder het aparte 'sui generis recht' voor databases. Bovendien zijn er qua beschermingsmogelijkheden grote verschillen tussen Europa en de US.

Deze sessie maakt u wegwijs in de intellectuele eigendomsaspecten van software en databases. Volgende topics komen onder andere aan bod:
- Welke beschermingsmogelijkheden zijn er?
- Hoe maak ik er optimaal gebruik van? (aan de hand van voorbeelden)
- Wie is eigenaar van software/databases die door een werknemer of in onderaanneming ontwikkeld zijn?
- Rechten en beperkingen van de ontwikkelaars versus deze van de gebruikers van software en databases.
- Open source: een vlag die vele ladingen dekt.

Doelgroep:
Bedrijven die software ontwikkelen of laten ontwikkelen om deze vervolgens te integreren in hun eigen dienst of product. Bedrijven die databases opgebouwd hebben met 'kostbare' inhoud.

Locatie:
Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us