LEUVEN MINDGATE

Human Centered Design voor intu´tieve mens-machine-interactie


14 sessies tussen 3 februari en 26 mei 2011, telkens van 18.00 tot 21.30 uur.

Deze opleiding wordt georganiseerd door het Postuniversitair Centrum van de K.U.Leuven Campus Kortrijk en door het Centrum voor User Experience Onderzoek (CUO), IBBT / K.U.Leuven.

De opleiding biedt een ruime basisvorming betreffende de essentiële stappen in het gebruikersgericht ontwerpproces, met aandacht voor zowel hard- als softwaretoepassingen. De aanpak is praktijkgericht, maar besteedt ook voldoende aandacht aan de theoretische basis die aan de oorsprong ligt van deze discipline.

Na het volgen van deze opleiding zal u
- een gestructureerd inzicht hebben in het ontwerpen van goede interfaces,
- bruikbare methodieken kennen om zelf goede interfaces te ontwerpen,
- in staat zijn om deze methodieken toe te passen in uw concrete werksituatie,
- op een kritische manier gebruikersinterfaces kunnen beoordelen.

De opleiding wordt via videoconferentie aangeboden in Kortrijk en in Leuven. De 14 sessies vinden plaats tussen 3 februari en 26 mei 2011. Telkens van 18.00 tot 21.30 uur.

Verdere details
Voor details zie website van de dienst permanente vorming K.U.Leuven campus Kortrijk.

Alle info & inschrijven:
Dienst Postacademische Vorming
Postuniversitair Centrum
K.U.Leuven Campus Kortrijk
Tel. 056 246184 Fax 056 246998
info.pav@kuleuven-kortrijk.be
pav.kuleuven-kortrijk.be

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us