LEUVEN MINDGATE

Workshop 'Win-win Onderhandelen'


Stap voor stap naar excellent onderhandelen met collega's, klanten, leveranciers en partners

Eigenlijk zijn we dagelijks aan het onderhandelen om van een ander te verkrijgen wat we zelf willen: een contract, de medewerking van een collega, het akkoord van een leverancier of een partner. De ene keer lukt dat, de andere keer is er eerder het gevoel dat de andere niet mee wil in de juiste richting. Hierdoor gaat heel wat potentieel verloren met als eindresultaat misschien het verlies van een klant of partner, een slechte deal, tijdverlies, frustratie en stress.

Binnen de workshop 'Win-win onderhandelen' leert u als deelnemer via onderhandelingsmodellen en -stijlen, cases en integratieoefeningen op een systematische manier onderhandelingen te voeren die resultaat boeken op lange termijn.

Om u voldoende kans te bieden zowel de belangrijkste bouwstenen voor goede onderhandelingen te overlopen als deze technieken op een interactieve manier te ervaren en in te oefenen, is dit programma opgebouwd uit een dag-workshop en een terugkomsessie in een feedbackcenter.

Programma
o Workshop op woensdag 16 februari 2011 (9u15 - 17u00)
Interactieve training waar de belangrijkste bouwstenen voor goede onderhandelingen worden aangereikt via ervaringsgericht leren. Als deelnemer ervaar je vooral en ga je nadien hierover 'reflecteren'. De link wordt zoveel mogelijk gelegd met de eigen werksituaties.

Inhoud:
► Mythes in onderhandelen
► Het Harvard negotiatie model
► PEPE model van onderhandelen
► Model van vragen stellen
► Communicatietechnieken in onderhandelen
► Typologie in onderhandelen
► Case voorbereiding
► Integratieoefening waarin de opgedane kennis nodig is om de case op te lossen. Deze oefening wordt besproken in groep met tips van de trainer.

o Feedbackcenter op donderdag 17 maart 2011
(1u45min per 2 deelnemers in te plannen tussen 9u00 en 18u00)

Het feedbackcenter is een individueel opvolgmoment van 1u45min na de training en wordt per 2 deelnemers ingepland. Tijdens dit individueel opvolgmoment krijgt de deelnemer een inzicht in zijn/haar eigen werk- en communicatiestrategie.
Er wordt vertrokken vanuit een concrete onderhandelingssituatie. Via een competentiegericht interview wordt getoetst hoe de geleerde principes uit de dag-workshop toepast worden. In open gesprek worden de voordelen van de gebruikte strategie alsook de daarmee gepaard gaande uitdagingen besproken. Ter afsluiting worden concrete tips gegeven om verder te groeien.

Begeleider
Wim Thielemans, Managing Partner Dynamo & School for Recruitment

Enkele praktische aspecten
Data:
1. Workshop: woensdag 16 februari 2011 van 9u15 tot 17u00
De verwelkoming van de deelnemers start vanaf 8u45, de sessie begint om 9u15. Het einde plannen we omstreeks 17u00.

2. Feedbackenter: donderdag 17 maart 2011 (1u45min per 2 deelnemers in te plannen tussen 9u00 en 18u00)

Locatie: Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven (Heverlee)
Tijdens de workshop zullen enkele korte pauzemomenten en een broodjeslunch worden voorzien.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us