LEUVEN MINDGATE

Octrooiering van Biotechnologie


Vijfde sessie binnen de zesdelige cyclus 'Intellectueel Eigendom in de kijker', georganiseerd in samenwerking met het Innovatiecentrum Vlaams-Brabant

Sprekers:
- Liesbeth Weynants, Partner, NautaDutilh
- Patrick Chaltin, European Patent Attorney, Managing Director CD3

Op het vlak van biotechnologie is Vlaanderen een topregio. Binnen deze sector wordt een groot deel van de inkomsten besteed aan Onderzoek & Ontwikkeling en wordt er gemiddeld pas na 12 jaar investering winst gerealiseerd. Dit vereist een langetermijnvisie.
Het borgen van de opgebouwde kennis en de valorisatie ervan is cruciaal. Dit kan via octrooieren.

In de biotechnologie is het echter niet altijd even duidelijk welke uitvindingen hiervoor wel en niet in aanmerking komen. Uitvindingen waarvan de openbaarmaking of toepassing in strijd is met de openbare orde of goede zeden zijn niet vatbaar voor octrooieren: hieronder vallen onder andere werkwijzen voor het klonen en het veranderen van de genetische identiteit van mensen, het commercieel gebruik van menselijke embryo's, ...En wat met biotech uitvindingen die een potentieel risico inhouden voor de mens, de gemeenschap of de omgeving?

Deze problematiek zorgt er voor dat een biotech octrooi er gemiddeld 1,5 jaar langer over doet om toegekend te worden en doorgaans ook zo lang mogelijk in stand wordt gehouden.

In deze sessie krijgt u een duidelijk overzicht van de huidige stand van zaken in dit zich snel ontwikkelende en complexe veld:
- De 1998 directive: wat is octrooieerbaar en wat niet?
- Hoe zit het met first & second medical use?
- Wat is een aanvullend beschermingscertificaat? Wat zijn de voorwaarden en de reikwijdte?
- Welke trends mogen we verwachten in biotech octrooien?

Doelgroep:
Lifescience en rode, witte en groene biotech bedrijven

Deze sessie is goedgekeurd als vormingsactiviteit bij het 'Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten' (BIBF) en heeft als erkenningsnummer 23875.

Locatie:
Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN

Programma
De verwelkoming van de deelnemers start vanaf 15u30, de sessie begint om 16u00. Het einde plannen we omstreeks 18u30, gevolgd door een netwerkmoment. Tijdens de pauze worden broodjes voorzien.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us