LEUVEN MINDGATE

Waardering van een onderneming en zijn intellectueel eigendom


Laatste sessie binnen de zesdelige cyclus 'Intellectueel Eigendom in de kijker', georganiseerd in samenwerking met het Innovatiecentrum Vlaams-Brabant

Sprekers:
- Marnix Moens, Managing Partner, BiiP
- IPscore, Elke De Rijck, Innovatieadviseur, Innovatiecentrum Vlaams-Brabant

Een goede inschatting van de waarde van het intellectueel eigendom van een onderneming is belangrijk. Bijvoorbeeld om te vermijden dat je blijft betalen voor bepaalde rechten die eigenlijk waardeloos geworden zijn. Maar ook om de waarde van je bedrijf juist in te schatten wanneer je naar investeerders stapt. Wie een mogelijke licentienemer wil benaderen, moet bovendien de waarde van zijn intellectueel eigendom voor die licentienemer proberen te bepalen.

Deze sessie geeft toelichting over de volgende topics:
- Welke factoren spelen een rol bij de waardering van een onderneming?
- Welke methodes worden in de praktijk gebruikt?
- Het belang van intellectueel eigendom in de waarde van een onderneming
- IPscore: een tool ter beschikking gesteld door het Europees octrooibureau om op een gestructureerde wijze octrooien, R&D projecten of octrooieerbare ideeën te evalueren, te vergelijken en te beheren.

Doelgroep:
Bedrijven waarvan het intellectueel eigendom een belangrijke asset is binnen hun onderneming en die hier graag bewuster willen mee omgaan.

Deze sessie is goedgekeurd als vormingsactiviteit bij het 'Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten' (BIBF) en heeft als erkenningsnummer 23876.

Locatie:
Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN

Programma
De verwelkoming van de deelnemers start vanaf 15u30, de sessie begint om 16u00. Het einde plannen we omstreeks 18u30, gevolgd door een netwerkmoment. Tijdens de pauze worden broodjes voorzien.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us