LEUVEN MINDGATE

Management van Innovatieve Groeibedrijven - Sessie 1: Intrapreneurship: visie en strategie


Binnen de cyclus 'Management van innovatieve groeibedrijven' worden in het voorjaar 2011 drie sessies georganiseerd rond Intrapreneurship: visie en strategie, organisatiestructuur, uw medewerkers als medeondernemers'.

Sessie 1: Intrapreneurship: visie en strategie - donderdag 31 maart 2011 (16u-19u)

Sprekers:
- Prof. dr. Koenraad Debackere (Managing Director, K.U.Leuven R&D)
- Case Telenet - Duco Sickinghe (CEO Telenet)

Een belangrijke dimensie van intrapreneurship is de bereidheid om met tradities te breken door te kiezen voor initiatieven die radicaal afwijken van de manier waarop het bedrijf in het verleden gewerkt heeft, en het vermogen om daartoe een versnelde besluitvorming te ondersteunen. Lange buy-in processen verkleinen immers de windows of opportunity.

Het leiderschap moet bereid zijn deze radicale vernieuwing van binnenuit de nodige strategische kadering en inbedding te geven, ze te voorzien van de nodige middelen en ervoor te zorgen dat de bestaande inertie die in elke organisatie aanwezig is deze radicale vernieuwing niet in de kiem smoort. Daartoe is er nood aan een strategische visie op de inbedding en de positionering van intrapreneurship als hefboom tot radicale vernieuwing.

Overige sessies binnen deze cyclus:

Sessie 2: Intrapreneurship: organisatiestructuur - dinsdag 3 mei 2011 (16u-19u)

Sprekers:
- Prof. dr. Walter Van Dyck (Vlerick Leuven Gent Management School)
- Case Galapagos - Onno van de Stolpe (CEO, Galapagos)

Intrapreneurs brengen naast daadkracht frisse, eigen ideeën in en denken bewust mee over de aanpassing en de organisatie van bedrijfsprocessen. Aangepaste organisatiestructuren zijn nodig om dit alles mogelijk te maken. Dit vereist een bedrijfscultuur die voldoende ruimte biedt binnen functies en procedures, een omgeving waarin kenniscirculatie vanzelfsprekend is. Een niet aangepaste organisatiestructuur kan immers iedere vorm van ondernemend gedrag kelderen.
Intrapreneurship vereist bijgevolg een organisatorische evenwichtsoefening waarbij de structuur van de onderneming op een flexibele manier wordt aangepast om te kunnen omgaan met incrementele vernieuwing en verbetering enerzijds en meer radicale veranderingsprocessen anderzijds. Daartoe zijn 'ambidextrous' organisatiestructuren en -capaciteiten noodzakelijk.

Sessie 3: Intrapreneurship: uw medewerkers als medeondernemers - woensdag 8 juni 2011 (16u-19u)

Sprekers:
- Prof. dr. Luc Sels (Hoogleraar Fac. Economie en Bedrijfswetenschappen, K.U.Leuven)
- Case GSK

Hoe kan een onderneming de ondernemingszin van zijn medewerkers stimuleren en optimaal benutten? En hoe houdt het zijn beste mensen aan boord? Het onderling afstemmen van autonomie en operationele kaders is een belangrijke vereiste om competentieconflicten te voorkomen en juist de vernieuwingskracht vanuit de medewerkers op de meest efficiënte manier te benutten.
Arbeidscontracten dienen daarom individuele afspraken toe te laten. Medewerkers en werkgever verwachten van elkaar een meer flexibele invulling van arbeidstijden, ontwikkelmogelijkheden en loopbaanperspectieven. Beloning en verloning, winstdeling en andere vormen van financiële tegemoetkoming worden minder uniform ingevuld. Kortom, de introductie van intrapreneurship als strategische hefboom tot verandering en vernieuwing, verdient eveneens een aangepast, gericht personeelsbeleid.

Locatie:
- Sessie 1: Brabanthal, zaal Luna, Brabantlaan 1, 3001 Leuven
- Sessie 2 en 3: Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us