LEUVEN MINDGATE

Vrijdag VISdag: Werk mee aan de voeding van morgen


Georganiseerd door het Innovatiecentrum Vlaams-Brabant

De ganse voedselketen is complexer dan ooit en biedt uitdagingen aan alle betrokken actoren, zij het in de landbouw, de productie van levensmiddelen, het voedingsbeleid en de regelgeving, of onderzoek en ontwikkeling. Uitdagingen zijn het verhogen van de duurzaamheid van productiesystemen, het garanderen van voedselveiligheid, het verbeteren van gezondheidsgerelateerde eigenschappen van voedingsproducten, en het inspelen op de vergrijzing van de consumenten. Daarenboven maken diverse levensstijlen en hoge eisen van de consument inzake organoleptische eigenschappen, bewaarbaarheid, diversiteit en 'convenience' van levensmiddelen innovatie noodzakelijk voor succes in de voedingsindustrie.

Het 'Leuven Food Science and Nutrition Research Centre' (LFoRCe) bundelt op K.U.Leuven-Associatieniveau multidisciplinaire expertise op het vlak van voeding en gezondheid. Het heeft als missie grensverleggend onderzoek te verrichten naar innovatieve levensmiddelentechnologieën, gezondheidsgerelateerde eigenschappen van voeding, en sociale aspecten gerelateerd met voeding en gezondheid.

LFoRCe gaat uitdagingen in de voedselketen aan, en dit in een internationale context. Het hecht aandacht aan de volledige kennisketen van basis tot toegepast onderzoek, en de transfer van innovatieve technologieën naar relevante institutionele en industriële spelers.

Doelgroep

Professionelen aan universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en vanuit de industrie die actief zijn in het domein van voeding in het algemeen, en voeding-en-gezondheid in het bijzonder, en die voor het realiseren van hun innovatieve ideeën op zoek zijn naar (extra) wetenschappelijke ondersteuning.

Programma

12u00 - 12u30: ontvangst met (vis)lunch
12u30 - 12u35: welkomstwoord door Innovatiecentrum
12u35 - 13u15: Kurt Gebruers
13u15 - 13u45: Vraag & antwoord

Inschrijven

Deelname in de onkosten bedraagt 25,00 euro. Inschrijven kan online

Annulatievoorwaarden
Indien u verhinderd zou zijn, kan u zich steeds laten vervangen door een collega. Annulatie is kosteloos tot 5 werkdagen voor aanvang van het event. Vervangingen en/of annulaties dienen schriftelijk te gebeuren.

Wij hopen van ganser harte u te mogen verwelkomen!
 

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us