LEUVEN MINDGATE

Leuven.Inc cyclus Management van Innovatieve Groeibedrijven: 'Innovatie als katalysator voor groei'


In het voorjaar 2013 vervolgt Leuven.Inc, in samenwerking met KU Leuven R&D, de cyclus “Management van Innovatieve Groeibedrijven”. De verschillende sessies behandelen onderwerpen omtrent het beheren en beheersen van groei binnen innovatieve groeibedrijven die een duurzame concurrentiepositie willen uitbouwen. De sprekers verschaffen nieuwe inzichten in de problemen waarmee deze ondernemingen tijdens hun groeifase worden geconfronteerd en geven tevens aan hoe hiermee om te gaan. Deze reeks richt zich eveneens tot autonome business units binnen grotere bedrijven.

Binnen deze cyclus worden in het voorjaar 2013 drie sessies georganiseerd rond "Innovatie als katalysator voor groei bij een minder gunstig economisch klimaat".

Veranderingen in het economisch klimaat, schaarste in grondstoffen en energie en de steeds krapper wordende arbeidsmarkt van hooggeschoold en technisch personeel kunnen de concurrentiepositie van uw bedrijf en de waardeketen waarin u actief bent ingrijpend veranderen. Schaarste en innovatie hoeven echter niet haaks op mekaar te staan. Meer nog, schaarste en beperkingen moeten leiden tot innovatie. 

Bedrijven dienen zich dus niet enkel te buigen over kostenverlaging binnen hun supply chain, administratie en overhead, maar denken binnen hun innovatieproces best ook aan organisatorische verbeteringen en vaardigheden van hun medewerkers. Lean en mean ontwikkelen en ‘frugaal innoveren’ zijn enkele van de recentste methodologieën om met minimale middelen maximaal rendement te halen.

Programma en data van de cyclus

Sessie 1: Minimaliseer de benodigde middelen, maximaliseer het resultaat van uw innovatie
Maandag 29 april 2013 (16u-19u)

Spreker: Prof. dr. ir. Koenraad Debackere (Managing Director, KU Leuven R&D)
Case Tessenderlo Group – Jan Vandendriessche (Chief Growth Officer)
 
Sessie 2: Innovatie en kostenbeheersing
Dinsdag 14 mei 2013 (16u-19u)

Spreker: Prof. dr. Filip Roodhooft (Hoogleraar KU Leuven en Vlerick Leuven Gent Management School)
Case Bekaert  – Dominique Neerinck (Chief Technology Officer)

Sessie 3: Motiveer uw medewerkers om lean en mean te innoveren
Dinsdag 18 juni 2013 (16u-19u)

Spreker: Prof. dr. Sophie De Winne (Associate Professor Thomas More en KU Leuven)
Case Nikon Metrology – Filip Geuens (Chief Technology Officer)
Case NXP Semiconductors Belgium – Nico Ricquier (Development Manager)

Locatie

Sessie 1 & 2: Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven (Heverlee) 
Sessie 3: Wegens grote belangstelling gaat deze sessie door in de Brabanthal, Brabantlaan 1, Zaal Luna, 3001 Leuven (Heverlee)

Deelname

Deelnameprijs per sessie: 150 euro (excl. BTW): Leuven.Inc leden   -   180 euro (excl. BTW): alle anderen
In deze prijs zijn koffie, snacks en de documentatiemap inbegrepen
logo-kmo-portefeuille

Deelname aan onze activiteiten aan -50% korting via KMO-portefeuille
Pijler OPLEIDING: Leuven.Inc Erkenningsnr. DV.O106761
Meer info op
www.kmo-portefeuille.be. Geef 3 opleidingsuren in per sessie.

Inschrijvingen

Inschrijven voor de volledige cyclus kan tot uiterlijk 22 april 2013, inschrijven voor de afzonderlijke sessies kan tot uiterlijk 5 dagen voor de start van de desbetreffende sessie(s). Inschrijven bij voorkeur via het online inschrijvingsformulier (gebruik hiervoor de 'Register' knop) of via e-mail aan admin@leuveninc.com (met vermelding van uw contact- en facturatiegegevens).
Opgelet! Het deelnemersaantal wordt beperkt.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving. Betaling na ontvangst van factuur. Indien u verhinderd bent, kan u zich laten vervangen* door een collega. Annulatie is echter niet mogelijk.

* Indien u bedrijfslid bent van Leuven.Inc kan u zich probleemloos laten vervangen. Als individueel lid kan u zich enkel kosteloos laten vervangen door een ander Leuven.Inc-lid van uw bedrijf. Indien u zich als individueel lid laat vervangen door een collega (geen Leuven.Inc-lid) zal een extra kost worden aangerekend. 

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us